SPPOH

Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden

De schoolbesturen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg werken samen aan passend onderwijs. Dat doen ze in de Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Het gaat om de samenwerking van 28 schoolbesturen, waarbij 192 scholen en circa 55.000 leerlingen zijn aangesloten.

Bij SPPOH werken professionals met veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en de ontwikkeling van kinderen. Het gaat bijvoorbeeld om adviseurs passend onderwijs. Elke school wordt ondersteund door een adviseur. Adviseurs maken scholen wegwijs in de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning. Zo helpt het samenwerkingsverband SPPOH de school, de kinderen en de ouders.

Het samenwerkingsverband SPPOH financiert ook arrangementen die gericht zijn op onderwijsondersteuning en geeft toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal (basis)onderwijs.

Website: SPPOH