SBO De Vlieger

De stichting SBO De Vlieger
De stichting SBO De Vlieger is een zogeheten 'éénpitter': het bestuur bestaat uit één bestuurder, die tevens de directie van de school vormt.

De Vlieger heeft als doel het in stand houden en bevorderen van speciaal basisonderwijs op algemeen bijzondere grondslag. Het onderwijs op de school bevordert de individuele ontwikkeling van de leerlingen, waarbij aan de intellectuele, sociale en culturele ontplooiing van de persoonlijkheid gelijke aandacht wordt geschonken. Tegelijkertijd draagt het onderwijs op de school bij aan de ontwikkeling van de leerlingen, ten aanzien van de waarden en normen van de Nederlandse samenleving, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan het principe van gelijke behandeling, het functioneren in een democratische samenleving en het bevorderen van gemeenschapszin.

Website SBO de Vlieger