SBO De Vlieger

SBO De Vlieger
Deze school biedt alle kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes op tijd het onderwijs dat ze nodig hebben om een volwaardig lid van de maatschappij te zijn en de ruimte om zichzelf te zijn. Hierdoor krijgen zij gelegenheid hun talenten te ontdekken en die verder te ontwikkelen in een veilige en uitdagende omgeving. Dit doet de school samen en met iedereen die ze daarvoor nodig hebben.

De slogan van De Vlieger is: 'Groeien in kracht'.
 
Op de voorziening van SBO De Vlieger wil de school met elkaar en omgeving verbonden blijven. Onze kinderen groeien op in een maatschappij waarin een beroep gedaan wordt op het aangaan van verantwoordelijkheid, het nemen van initiatief en het aannemen van de uitdaging om zelf keuzes te maken. Dat kan alleen als we zorgen voor een omgeving die de ontwikkeling en een onderzoekende houding bevordert. Die de ruimte geeft aan elkaar, zodat talenten zich ontplooien en tot groei kunnen komen. Waarbinnen een dialoog op gang komt, zodat ondernemerschap en innovatie ontstaat. Vanuit het uitdragen van gezamenlijke waarden, verbinding, uitdaging, ontwikkeling en ondernemerschap, brengt De Vlieger groei tot stand, zowel voor de leerlingen als voor de medewerkers.

Om dit te bereiken, werkt De Vlieger met meerdere stromen. Voor de opzet en werkwijze van deze stromen verwijzen wij u graag naar de website van de school